Hakkında

Özgeçmiş

Emir Kaya, üniversite sınavında Türkiye derecesi yaparak Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışı öğrenim bursuna hak kazandı. İndiana Üniversitesi—Bloomington’da Siyaset Bilimi ve Felsefe dallarında lisans, Harvard Üniversitesinde Teoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hukuk alanındaki doktora derecesini Londra Üniversitesi— SOAS’ta din‐devlet‐toplum normlarının etkileşimi üzerine yazdığı tezle aldı. Kısa bir süre MEB Hukuk Müşavirliğinde çalıştı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü yaptı. Post-doktorasını Belçika Louvain Üniversitesinde tamamladı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku anabilim dalı başkanıdır.

Araştırma Alanı

Türkiye’nin hukuk sisteminin kültürüyle uyumlu olmadığı noktasından hareketle, her yönden beslenmeye açık fakat hiçbir yeri taklit etmeyen, toplumun realiteleri ile ideallerini birlikte ölçüt alan, orijinal, dürüst işleyebilecek ve barış getirecek bir hukuk modeli arayışındayım. Teknik hukuk disiplinlerinin de genel teori katmanında geliştirilecek ilkelere sadakatle yeniden kurulması gerektiğini savunuyorum. Türkiye’de bulunacak şeffaf ve adil hukuk çözümleri ülkemizin evrensel hukuk tartışmalarına sunacağı somut katkı olacaktır.