Bu site Doç. Dr. Emir KAYA’nın yeni çalışmalarının ilk elden paylaşılması için kurulmuştur.

Eski çalışmaları da peyderpey yüklenmektedir.