Bu site Prof. Dr. Emir KAYA’nın yeni çalışmalarının paylaşılması için kurulmuştur.

Eski çalışmaları da peyderpey yüklenmektedir.